Ekumenický1. Mojžišova9,29

1. Mojžišova 9:29

Genesis

Celý vek No­achov­ho života bol deväťs­topäťdesiat rokov, po­tom zo­mrel.


Verš v kontexte

27 Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch! Kiež mu je Kanaán ot­rokom! 28 No­ach žil po po­tope ešte tri­stopäťdesiat rokov. 29 Celý vek No­achov­ho života bol deväťs­topäťdesiat rokov, po­tom zo­mrel.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A bolo všet­kých dní No­achových deväťs­to a päťdesiat rokov, a zo­mrel.

Evanjelický

29 Cel­kove Nóach žil deväťs­topäťdesiat rokov; po­tom zo­mrel.

Ekumenický

29 Celý vek No­achov­ho života bol deväťs­topäťdesiat rokov, po­tom zo­mrel.

Bible21

29 Noe žil celkem 950 let a po­tom zemřel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček