Ekumenický1. Mojžišova9,20

1. Mojžišova 9:20

Genesis

No­ach bol pr­vý roľník, ktorý vy­sadil vinicu.


Verš v kontexte

19 Títo traja boli No­achovi synovia a z nich sa rozšírilo ľud­stvo po celej zemi. 20 No­ach bol pr­vý roľník, ktorý vy­sadil vinicu. 21 Raz sa na­pil vína, opil sa a ob­nažený si ľahol vo svojom stane.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 A No­ach, muž pôdy začal ob­rábať zem a vy­sadil vinicu.

Evanjelický

20 Roľník Nóach začal pr­vý vy­sádzať vinicu.

Ekumenický

20 No­ach bol pr­vý roľník, ktorý vy­sadil vinicu.

Bible21

20 Zemědělec Noe byl první, kdo vy­sa­dil vi­nici.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček