Ekumenický1. Mojžišova9,16

1. Mojžišova 9:16

Genesis

Keď sa na ob­laku ukáže dúha, po­zriem na ňu a roz­pomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.


Verš v kontexte

15 roz­pomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi; voda už nebude po­topou na zničenie všet­kých živých tvorov. 16 Keď sa na ob­laku ukáže dúha, po­zriem na ňu a roz­pomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. 17 Boh po­vedal No­achovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 A dúha bude na ob­laku, a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú sm­luvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktoré je na zemi.

Evanjelický

16 Keď bude dúha na ob­lakoch, po­zriem sa na ňu, aby som sa roz­pomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všet­kého tvor­stva, ktoré je na zemi.

Ekumenický

16 Keď sa na ob­laku ukáže dúha, po­zriem na ňu a roz­pomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.

Bible21

16 Když bude na ob­la­ku duha, po­hlédnu na ni, abych si připo­mněl věčnou smlou­vu mezi Bo­hem a každou živou bytostí na zemi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček