Ekumenický1. Mojžišova9,14

1. Mojžišova 9:14

Genesis

Kedykoľvek na­hromadím mračná nad zemou a na ob­laku sa ukáže dúha,


Verš v kontexte

13 Svoju dúhu som položil na ob­lak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. 14 Kedykoľvek na­hromadím mračná nad zemou a na ob­laku sa ukáže dúha, 15 roz­pomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi; voda už nebude po­topou na zničenie všet­kých živých tvorov.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 a bude, keď za­ob­lačím ob­lakom nad zemou, že sa ukáže dúha na ob­laku,

Evanjelický

14 Keď na­kopím ob­laky nad zemou a ukáže sa dúha na ob­lakoch,

Ekumenický

14 Kedykoľvek na­hromadím mračná nad zemou a na ob­laku sa ukáže dúha,

Bible21

14 Kdyko­li za­halím zemi ob­la­kem a na ob­la­ku se ukáže duha,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček