Ekumenický1. Mojžišova9,13

1. Mojžišova 9:13

Genesis

Svoju dúhu som položil na ob­lak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou.


Verš v kontexte

12 Boh po­vedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzat­váram medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi, čo sú s vami, pre všet­ky budúce po­kolenia: 13 Svoju dúhu som položil na ob­lak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. 14 Kedykoľvek na­hromadím mračná nad zemou a na ob­laku sa ukáže dúha,

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 svoju dúhu dávam na ob­laku, a bude znamením sm­luvy medzi mnou a medzi zemou,

Evanjelický

13 svoju dúhu kladiem na ob­laky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Ekumenický

13 Svoju dúhu som položil na ob­lak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou.

Bible21

13 Na ob­lak pokládám duhu, aby byla zna­mením smlou­vy mezi mnou a zemí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček