Ekumenický1. Mojžišova9,12

1. Mojžišova 9:12

Genesis

Boh po­vedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzat­váram medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi, čo sú s vami, pre všet­ky budúce po­kolenia:


Verš v kontexte

11 Uzat­váram s vami svoju zmluvu, že voda po­topy už ne­zničí nijakého živého tvora a nebude už po­topy, ktorá by zničila zem. 12 Boh po­vedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzat­váram medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi, čo sú s vami, pre všet­ky budúce po­kolenia: 13 Svoju dúhu som položil na ob­lak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A Bôh po­vedal: Toto bude znamením sm­luvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami, na večné po­kolenia:

Evanjelický

12 Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všet­ky budúce po­kolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všet­kými živými tvor­mi, čo sú pri vás:

Ekumenický

12 Boh po­vedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzat­váram medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi, čo sú s vami, pre všet­ky budúce po­kolenia:

Bible21

12 Teh­dy Bůh ře­kl: „To­to je zna­mení smlou­vy, kte­rou uzavírám s vá­mi i s každou živou bytostí, jež je s vá­mi, pro všech­na příští poko­lení:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček