Ekumenický1. Mojžišova9,1

1. Mojžišova 9:1

Genesis

Boh požeh­nal No­acha i jeho synov a po­vedal im: Ploďte sa, množte sa a na­plňte zem!


Verš v kontexte

1 Boh požeh­nal No­acha i jeho synov a po­vedal im: Ploďte sa, množte sa a na­plňte zem! 2 Strach a hrôza z vás pad­ne na všet­ky po­zem­ské zvieratá, na všet­ko nebes­ké vtác­tvo i na všet­ko, čo sa hýbe na zemi. Všet­ky mor­ské ryby sú dané do vašej moci. 3 Všet­ko, čo sa hýbe a žije, budete mať za po­krm, všet­ko vám dávam, ako pred­tým zelené byliny.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 A Bôh požeh­nal No­acha a jeho synov a riekol im: Ploďte sa a množte sa a na­plňte zem.

Evanjelický

1 Vtedy Boh požeh­nal Nóacha i jeho synov a riekol im: Ploďte a množte sa a na­plňte zem!

Ekumenický

1 Boh požeh­nal No­acha i jeho synov a po­vedal im: Ploďte sa, množte sa a na­plňte zem!

Bible21

1 Bůh teh­dy No­emovi i jeho synům požeh­nal a ře­kl jim: „Ploď­te a množ­te se, na­plň­te zem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček