Ekumenický1. Mojžišova42,17

1. Mojžišova 42:17

Genesis

Nato ich Jozef uvr­hol na tri dni do väzenia.


Verš v kontexte

16 Pošlite jed­ného z vás, aby ho pri­viedol. Os­tat­ní budete uväz­není. Tak sa overia vaše slová, či sú prav­divé, alebo nie. Ako žije faraón, ste vy­zvedači! 17 Nato ich Jozef uvr­hol na tri dni do väzenia. 18 Na tretí deň im Jozef po­vedal: Ja sa bojím Boha. Ak chcete zo­stať nažive, urob­te toto:

späť na 1. Mojžišova, 42

Príbuzné preklady Roháček

17 A dal ich všet­kých pod stráž, k­de boli tri dni.

Evanjelický

17 A dal ich na tri dni do väzenia.

Ekumenický

17 Nato ich Jozef uvr­hol na tri dni do väzenia.

Bible21

17 A tak je ne­chal na tři dny za­vřít do vězení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček