Ekumenický1. Mojžišova42,12

1. Mojžišova 42:12

Genesis

On však znova tvr­dil: Nie! Prišli ste si ob­hliad­nuť ne­opev­nené mies­ta krajiny.


Verš v kontexte

11 Všet­ci sme synovia jed­ného muža; sme statoční ľudia. Tvoji služob­níci nie sú vy­zvedači. 12 On však znova tvr­dil: Nie! Prišli ste si ob­hliad­nuť ne­opev­nené mies­ta krajiny. 13 Oni od­povedali: Bolo nás, tvojich služob­níkov, dvanásť. Sme bratia, synovia jed­ného muža z Kanaánu. Najm­ladší je teraz pri ot­covi a jed­ného už niet.

späť na 1. Mojžišova, 42

Príbuzné preklady Roháček

12 A riekol im: Nie, ale na­hé mies­ta zeme ste prišli vidieť.

Evanjelický

12 Ale on im po­vedal: Nie, veru ste si prišli ob­zrieť nech­ránené mies­ta krajiny.

Ekumenický

12 On však znova tvr­dil: Nie! Prišli ste si ob­hliad­nuť ne­opev­nené mies­ta krajiny.

Bible21

12 On však ře­kl: „Ne! Přiš­li jste si pro­hlédnout sla­bi­ny země!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček