Ekumenický1. Mojžišova42,1

1. Mojžišova 42:1

Genesis

Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, po­vedal svojim synom: Čo sa tu nečin­ne ob­zeráte?


Verš v kontexte

1 Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, po­vedal svojim synom: Čo sa tu nečin­ne ob­zeráte? 2 Po­tom do­dal: Počul som, že v Egypte predávajú obilie. Zíďte ta a na­kúp­te ho, aby sme zo­stali nažive a ne­pom­reli. 3 Desiati Jozefovi bratia zišli teda do Egyp­ta na­kúpiť obilie.

späť na 1. Mojžišova, 42

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď videl Jakob, že je obilie v Egyp­te, riekol svojim synom: Prečo hľadíte jeden na druhého?

Evanjelický

1 Keď Jákob videl, že v Egyp­te je obilie, po­vedal svojim synom: Prečo hľadíte jeden na druhého?

Ekumenický

1 Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, po­vedal svojim synom: Čo sa tu nečin­ne ob­zeráte?

Bible21

1 Když Jákob uvi­děl, že v Egyptě je zrní, ře­kl svým synům: „Co se na sebe jen tak dívá­te?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček