Ekumenický1. Mojžišova41,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:6

Genesis

Po nich vy­rást­lo sedem suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov.


Verš v kontexte

5 Znova však za­spal a mal iný sen: z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov. 6 Po nich vy­rást­lo sedem suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov. 7 Tie suché klasy po­hl­tili sedem bohatých a pl­ných klasov. Vtedy sa faraón pre­budil. Bol to sen.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

6 A zase hľa, za nimi vy­ras­talo sedem klasov, ten­kých a vy­sušených východ­ným vet­rom.

Evanjelický

6 A hľa, za nimi vy­rást­lo sedem ten­kých klasov, vy­sušených východ­ným vet­rom.

Ekumenický

6 Po nich vy­rást­lo sedem suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov.

Bible21

6 Náhle za nimi vy­razi­lo sedm klasů hu­bených a sežehlých východním větrem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček