Ekumenický1. Mojžišova41,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:5

Genesis

Znova však za­spal a mal iný sen: z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov.


Verš v kontexte

4 Po­tom tie na vzhľad ne­pek­né a vy­chud­nuté kravy zožrali sedem na vzhľad pek­ných a tučných kráv. Vtom sa faraón pre­budil. 5 Znova však za­spal a mal iný sen: z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov. 6 Po nich vy­rást­lo sedem suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď usnul, snívalo sa mu po druhé, že hľa, sedem klasov vy­chádza z jed­ného steb­la, tučných a krás­nych.

Evanjelický

5 Keď znova za­spal, snívalo sa mu po druhý raz: na jed­nom steb­le rást­lo sedem tučných a pek­ných klasov.

Ekumenický

5 Znova však za­spal a mal iný sen: z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov.

Bible21

5 Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vy­rost­lo sedm bo­hatých a pěkných klasů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček