Ekumenický1. Mojžišova41,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:4

Genesis

Po­tom tie na vzhľad ne­pek­né a vy­chud­nuté kravy zožrali sedem na vzhľad pek­ných a tučných kráv. Vtom sa faraón pre­budil.


Verš v kontexte

3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv. 4 Po­tom tie na vzhľad ne­pek­né a vy­chud­nuté kravy zožrali sedem na vzhľad pek­ných a tučných kráv. Vtom sa faraón pre­budil. 5 Znova však za­spal a mal iný sen: z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

4 A tie na po­hľad šered­né kravy chudé zožraly tých sedem kráv, pek­ných na po­hľad a tučných. A v tom sa zo­budil fara­on.

Evanjelický

4 Kravy, na po­hľad škaredé a chudé, zožrali sedem kráv, na po­hľad pek­ných a tučných. Vtom sa faraón pre­budil.

Ekumenický

4 Po­tom tie na vzhľad ne­pek­né a vy­chud­nuté kravy zožrali sedem na vzhľad pek­ných a tučných kráv. Vtom sa faraón pre­budil.

Bible21

4 a tyto ošklivé a hu­bené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Fa­rao pro­bu­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček