Ekumenický1. Mojžišova41,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:3

Genesis

Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv.


Verš v kontexte

2 a videl z neho vy­stupovať sedem kráv, na vzhľad pek­ných a tučných, ktoré sa začali pásť na mok­radi. 3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv. 4 Po­tom tie na vzhľad ne­pek­né a vy­chud­nuté kravy zožrali sedem na vzhľad pek­ných a tučných kráv. Vtom sa faraón pre­budil.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

3 A zase hľa, za nimi vy­chádzalo z rieky iných sedem kráv, šered­ných na po­hľad a chudých, a po­stavily sa na strane tam­tých kráv na brehu rieky.

Evanjelický

3 A hľa, za nimi vy­stupovalo z Nílu sedem iných kráv, na po­hľad škaredých a chudých; i po­stavili sa vedľa kráv na brehu Nílu.

Ekumenický

3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv.

Bible21

3 Náhle za nimi z Nilu vy­stou­pi­lo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hu­bených; po­stavi­ly se k těm prvním kravám na bře­hu Nilu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček