Ekumenický1. Mojžišova41,27

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:27

Genesis

Sedem vy­chud­nutých a škaredých kráv, ktoré vy­stúpili po­tom, je sedem rokov práve tak, ako sedem prázd­nych a východ­ným vet­rom za­horených klasov; to bude sedem rokov hladu.


Verš v kontexte

26 Sedem pek­ných kráv je sedem rokov. Sedem pek­ných klasov je tiež sedem rokov. To je ten is­tý sen. 27 Sedem vy­chud­nutých a škaredých kráv, ktoré vy­stúpili po­tom, je sedem rokov práve tak, ako sedem prázd­nych a východ­ným vet­rom za­horených klasov; to bude sedem rokov hladu. 28 To je to, čo som po­vedal faraónovi; Boh ukázal, čo urobí.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

27 A sedem chudých kráv šered­ných, vy­chádzajúcich za nimi, je sedem rokov, a sedem klasov prázd­nych, vy­sušených východ­ným vetrom, bude sedem rokov hladu.

Evanjelický

27 Sedem chudých a škaredých kráv, čo vy­stúpili za nimi, je sedem rokov, a sedem prázd­nych, východ­ným vet­rom vy­sušených klasov je sedem rokov hladu.

Ekumenický

27 Sedem vy­chud­nutých a škaredých kráv, ktoré vy­stúpili po­tom, je sedem rokov práve tak, ako sedem prázd­nych a východ­ným vet­rom za­horených klasov; to bude sedem rokov hladu.

Bible21

27 Sedm vy­hu­blých a ošklivých krav vy­stu­pujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hla­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček