Ekumenický1. Mojžišova41,26

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:26

Genesis

Sedem pek­ných kráv je sedem rokov. Sedem pek­ných klasov je tiež sedem rokov. To je ten is­tý sen.


Verš v kontexte

25 Jozef po­vedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jed­no a to is­té. Boh oznamuje faraónovi, čo hod­lá urobiť. 26 Sedem pek­ných kráv je sedem rokov. Sedem pek­ných klasov je tiež sedem rokov. To je ten is­tý sen. 27 Sedem vy­chud­nutých a škaredých kráv, ktoré vy­stúpili po­tom, je sedem rokov práve tak, ako sedem prázd­nych a východ­ným vet­rom za­horených klasov; to bude sedem rokov hladu.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

26 Sedem krás­nych kráv je sedem rokov, a sedem krás­nych klasov je tiež sedem rokov; je to jeden sen.

Evanjelický

26 Sedem pek­ných kráv je sedem rokov; aj sedem pek­ných klasov je sedem rokov; to je jeden sen.

Ekumenický

26 Sedem pek­ných kráv je sedem rokov. Sedem pek­ných klasov je tiež sedem rokov. To je ten is­tý sen.

Bible21

26 Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let – je to je­den a ten­týž sen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček