Ekumenický1. Mojžišova41,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:25

Genesis

Jozef po­vedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jed­no a to is­té. Boh oznamuje faraónovi, čo hod­lá urobiť.


Verš v kontexte

24 Suché klasy po­hl­tili tých sedem pek­ných klasov. To som po­tom roz­povedal vešt­com, no ni­kto z nich mi to ne­vedel vy­ložiť. 25 Jozef po­vedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jed­no a to is­té. Boh oznamuje faraónovi, čo hod­lá urobiť. 26 Sedem pek­ných kráv je sedem rokov. Sedem pek­ných klasov je tiež sedem rokov. To je ten is­tý sen.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

25 A Jozef riekol fara­onovi: Sen fara­onov z­namená jedno a to isté. Bôh oznámil fara­onovi to, čo bude činiť.

Evanjelický

25 Jozef od­povedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jed­no a to is­té. Boh oznamuje faraónovi, čo mieni urobiť.

Ekumenický

25 Jozef po­vedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jed­no a to is­té. Boh oznamuje faraónovi, čo hod­lá urobiť.

Bible21

25 Josef tedy fa­rao­novi ře­kl: „Fa­raonův sen je je­den a ten­týž. Bůh fa­rao­novi ozná­mil, co se chys­tá uči­nit:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček