Ekumenický1. Mojžišova41,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:24

Genesis

Suché klasy po­hl­tili tých sedem pek­ných klasov. To som po­tom roz­povedal vešt­com, no ni­kto z nich mi to ne­vedel vy­ložiť.


Verš v kontexte

23 Po nich vy­rást­lo sedem prázd­nych, suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov. 24 Suché klasy po­hl­tili tých sedem pek­ných klasov. To som po­tom roz­povedal vešt­com, no ni­kto z nich mi to ne­vedel vy­ložiť. 25 Jozef po­vedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jed­no a to is­té. Boh oznamuje faraónovi, čo hod­lá urobiť.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

24 A tie ten­ké klasy po­hl­tily tých sedem krás­nych klasov. A po­vedal som to učencom, ale neni toho, kto by mi oznámil, čo to znamená.

Evanjelický

24 Tu ten­ké klasy po­hl­tili sedem pek­ných klasov. Roz­povedal som to vešt­com, ale ni­kto mi to ne­vedel vy­svet­liť.

Ekumenický

24 Suché klasy po­hl­tili tých sedem pek­ných klasov. To som po­tom roz­povedal vešt­com, no ni­kto z nich mi to ne­vedel vy­ložiť.

Bible21

24 a ty hu­bené kla­sy po­hl­ti­ly těch sedm pěkných. Vy­právěl jsem to věšt­cům, ale nikdo mi to ne­u­měl vysvětlit.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček