Ekumenický1. Mojžišova41,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:23

Genesis

Po nich vy­rást­lo sedem prázd­nych, suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov.


Verš v kontexte

22 Po­tom som vo sne videl, ako z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov. 23 Po nich vy­rást­lo sedem prázd­nych, suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov. 24 Suché klasy po­hl­tili tých sedem pek­ných klasov. To som po­tom roz­povedal vešt­com, no ni­kto z nich mi to ne­vedel vy­ložiť.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

23 A hľa, za nimi vy­ras­talo sedem s­cvr­k­lých klasov tvr­dých, ten­kých a vysušených východ­ným vetrom.

Evanjelický

23 Zrazu vy­rást­lo za nimi sedem prázd­nych, ten­kých, východ­ným vet­rom vy­sušených klasov.

Ekumenický

23 Po nich vy­rást­lo sedem prázd­nych, suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov.

Bible21

23 Náhle za nimi vy­razi­lo sedm klasů planých, hu­bených a sežehlých východním větrem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček