Ekumenický1. Mojžišova41,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:2

Genesis

a videl z neho vy­stupovať sedem kráv, na vzhľad pek­ných a tučných, ktoré sa začali pásť na mok­radi.


Verš v kontexte

1 Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle 2 a videl z neho vy­stupovať sedem kráv, na vzhľad pek­ných a tučných, ktoré sa začali pásť na mok­radi. 3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

2 A tu hľa, z rieky vy­chádzalo sedem kráv, pek­ných na po­hľad i tučných, a pás­ly sa na mok­rine.

Evanjelický

2 a hľa, z Nílu vy­stupovalo sedem kráv, na po­hľad pek­ných a tučných, ktoré sa pás­li na šašine.

Ekumenický

2 a videl z neho vy­stupovať sedem kráv, na vzhľad pek­ných a tučných, ktoré sa začali pásť na mok­radi.

Bible21

2 a hle, z Nilu vy­stou­pi­lo sedm nápadně krásných a tučných krav a pás­ly se v mokřině.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček