Ekumenický1. Mojžišova41,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:18

Genesis

Z Nílu vy­stúpilo sedem tučných a na vzhľad pek­ných kráv, ktoré sa začali pásť na mok­radi.


Verš v kontexte

17 Po­tom faraón vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Pri­snilo sa mi, že som na brehu Nílu. 18 Z Nílu vy­stúpilo sedem tučných a na vzhľad pek­ných kráv, ktoré sa začali pásť na mok­radi. 19 Po nich vy­stúpilo sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv. Niečo také škaredé som ne­videl v celom Egyp­te.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

18 A hľa, z rieky vy­chádzalo sedem kráv, tučných a pek­ných čo do postavy, a pás­ly sa na mok­rine.

Evanjelický

18 a tu zrazu sedem kráv, tučných a pek­ných na po­hľad, vy­stupovalo z Nílu a pás­li sa na šašine.

Ekumenický

18 Z Nílu vy­stúpilo sedem tučných a na vzhľad pek­ných kráv, ktoré sa začali pásť na mok­radi.

Bible21

18 a hle, z Nilu vy­stou­pi­lo sedm tučných a nápadně krásných krav a pás­ly se v mokřině.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček