Ekumenický1. Mojžišova41,17

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:17

Genesis

Po­tom faraón vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Pri­snilo sa mi, že som na brehu Nílu.


Verš v kontexte

16 Jozef od­povedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú od­poveď faraónovi. 17 Po­tom faraón vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Pri­snilo sa mi, že som na brehu Nílu. 18 Z Nílu vy­stúpilo sedem tučných a na vzhľad pek­ných kráv, ktoré sa začali pásť na mok­radi.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

17 A tedy hovoril fara­on Jozefovi: Videl som vo svojom sne, že hľa stojím na brehu rieky.

Evanjelický

17 A faraón po­vedal Jozefovi: Snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu,

Ekumenický

17 Po­tom faraón vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Pri­snilo sa mi, že som na brehu Nílu.

Bible21

17 Fa­rao tedy Josefovi ře­kl: „Měl jsem sen: Stál jsem na bře­hu Nilu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček