Ekumenický1. Mojžišova41,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:16

Genesis

Jozef od­povedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú od­poveď faraónovi.


Verš v kontexte

15 Faraón po­vedal Jozefovi: Mal som sen a ni­kto mi ho ne­vie vy­ložiť. Počul som, že ti stačí roz­povedať sen a ty ho vy­ložíš. 16 Jozef od­povedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú od­poveď faraónovi. 17 Po­tom faraón vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Pri­snilo sa mi, že som na brehu Nílu.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

16 A Jozef od­povedal fara­onovi a riekol: Nie je to moja vec; Bôh od­povie fara­onovi to, čo mu bude na pokoj.

Evanjelický

16 Nato Jozef od­povedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaz­nivú od­poveď.

Ekumenický

16 Jozef od­povedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú od­poveď faraónovi.

Bible21

16 Josef fa­rao­novi od­po­věděl: „Ne já, ale Bůh dá fa­rao­novi příznivou odpověď!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček