Ekumenický1. Mojžišova41,15

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:15

Genesis

Faraón po­vedal Jozefovi: Mal som sen a ni­kto mi ho ne­vie vy­ložiť. Počul som, že ti stačí roz­povedať sen a ty ho vy­ložíš.


Verš v kontexte

14 Nato dal faraón za­volať Jozefa, ktorého hneď pri­vied­li zo žalára. Dal sa ostrihať, pre­ob­liekol si šaty a pred­stúpil pred faraóna. 15 Faraón po­vedal Jozefovi: Mal som sen a ni­kto mi ho ne­vie vy­ložiť. Počul som, že ti stačí roz­povedať sen a ty ho vy­ložíš. 16 Jozef od­povedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú od­poveď faraónovi.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

15 A fara­on po­vedal Jozefovi: Sníval sa mi sen, a neni toho, kto by ho vy­ložil. Ale ja som počul o tebe, že keď len počuješ sen, hneď ho vieš vy­ložiť.

Evanjelický

15 Vtedy faraón po­vedal Jozefovi: Mal som sen, a niet ni­koho, kto by mi ho vy­ložil; o tebe som však počul, že vy­svet­líš sen, len čo ho počuješ.

Ekumenický

15 Faraón po­vedal Jozefovi: Mal som sen a ni­kto mi ho ne­vie vy­ložiť. Počul som, že ti stačí roz­povedať sen a ty ho vy­ložíš.

Bible21

15 Ten Josefovi ře­kl: „Měl jsem sen a nikdo ho ne­u­mí vy­ložit. Slyšel jsem však o to­bě, že jakmi­le us­lyšíš sen, vy­ložíš ho.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček