Ekumenický1. Mojžišova41,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:1

Genesis

Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle


Verš v kontexte

1 Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle 2 a videl z neho vy­stupovať sedem kráv, na vzhľad pek­ných a tučných, ktoré sa začali pásť na mok­radi. 3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po celých dvoch rokoch, že sa snívaly fara­onovi sny. S­nívalo sa mu, že hľa, stojí nad riekou.

Evanjelický

1 Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle,

Ekumenický

1 Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle

Bible21

1 Po dvou dlouhých letech měl fa­rao sen: Stál u Nilu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček