Ekumenický1. Mojžišova40,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 40:9

Genesis

Hlav­ný čašník teda vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Vo sne som videl pred sebou vinič,


Verš v kontexte

8 Oni mu od­vetili: Mali sme sen, no ni­kto nám ho ne­vie vy­ložiť. Jozef im po­vedal: Či vý­klad snov ne­pat­rí Bohu? Roz­povedz­te mi ich. 9 Hlav­ný čašník teda vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Vo sne som videl pred sebou vinič, 10 na ktorom boli tri výhon­ky. Len čo vinič vy­pučal, hneď rozk­vitol a jeho hroz­ná do­zreli.

späť na 1. Mojžišova, 40

Príbuzné preklady Roháček

9 Na to rozprával náčel­ník čašníkov Jozefovi svoj sen a vravel mu: Videl som vo svojom sne, že hľa vinič bol predo mnou.

Evanjelický

9 Vtedy hlav­ný po­hár­nik vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen tak­to: Vo sne som videl pred sebou vinič,

Ekumenický

9 Hlav­ný čašník teda vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Vo sne som videl pred sebou vinič,

Bible21

9 Vrch­ní číšník tedy Josefovi vy­právěl svůj sen: „Hle, ve snu jsem před se­bou vi­děl vinný keř

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček