Ekumenický1. Mojžišova37,36

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:36

Genesis

Mid­jánčania predali Jozefa v Egypte faraónov­mu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi teles­nej stráže.


Verš v kontexte

34 Jákob si roz­tr­hol plášť, na bed­rá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. 35 Všet­ci synovia a všet­ky dcéry ho prišli po­tešiť, on sa však po­tešiť nedal a po­vedal: V smútku zo­stúpim za synom do ríše mŕt­vych. Tak­to ho oplakával otec. 36 Mid­jánčania predali Jozefa v Egypte faraónov­mu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi teles­nej stráže.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

36 A Madianiti ho predali do Egyp­ta, Putifarovi, dvoraninovi fara­onov­mu, veliteľovi kráľov­skej stráže.

Evanjelický

36 Mid­ján­ci ho však v Egyp­te predali Pótifarovi, veliteľovi teles­nej stráže.

Ekumenický

36 Mid­jánčania predali Jozefa v Egypte faraónov­mu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi teles­nej stráže.

Bible21

36 Mi­dián­ci za­tím Josefa v Egyptě pro­da­li fa­rao­novu dvořanu Pu­tifa­rovi, ve­li­te­li stráže.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček