Ekumenický1. Mojžišova37,34

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:34

Genesis

Jákob si roz­tr­hol plášť, na bed­rá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom.


Verš v kontexte

33 Keď si ich po­zrel, po­vedal: To sú šaty môj­ho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roz­tr­hala. 34 Jákob si roz­tr­hol plášť, na bed­rá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. 35 Všet­ci synovia a všet­ky dcéry ho prišli po­tešiť, on sa však po­tešiť nedal a po­vedal: V smútku zo­stúpim za synom do ríše mŕt­vych. Tak­to ho oplakával otec.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

34 Vtedy roz­tr­hol Jakob svoje rúcha a položil smútočné rúcho drs­né na svoje bed­rá a smútil nad svojím synom za mnoho dní.

Evanjelický

34 Vtedy si Jákob roz­tr­hol plášť, položil si vrecovinu na bed­rá a dl­hý čas smútil za svojím synom.

Ekumenický

34 Jákob si roz­tr­hol plášť, na bed­rá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom.

Bible21

34 Jákob v zoufal­ství roz­tr­hl svůj plášť, přepásal se pyt­lovi­nou a truch­lil nad svým synem po mno­ho dní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček