Ekumenický1. Mojžišova37,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:19

Genesis

Hovorili si medzi sebou: Po­zrite, pri­chádza maj­ster snov!


Verš v kontexte

18 Len čo ho v diaľke za­zreli a skôr než sa k nim pri­blížil, roz­hod­li sa, že ho za­bijú. 19 Hovorili si medzi sebou: Po­zrite, pri­chádza maj­ster snov! 20 Poďte, za­bime ho! Po­tom ho hodíme do cis­ter­ny a po­vieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami!

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

19 A po­vedali druh druhovi: Hľa, tamto ide maj­ster snov!

Evanjelický

19 a hovorili medzi sebou: Tu, hľa, ide ten snívač!

Ekumenický

19 Hovorili si medzi sebou: Po­zrite, pri­chádza maj­ster snov!

Bible21

19 Řek­li si spo­lu: „­Podívej­me, při­chází mis­tr snů!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček