Ekumenický1. Mojžišova37,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:16

Genesis

Od­povedal: Hľadám svojich bratov; po­vedz mi, kde pasú.


Verš v kontexte

15 Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: Čo hľadáš? 16 Od­povedal: Hľadám svojich bratov; po­vedz mi, kde pasú. 17 Muž mu po­vedal: Od­išli od­tiaľto. Počul som však, ako si vraveli: Poďme do Dótana. Jozef po­tom od­išiel za svojimi brat­mi a našiel ich v Dótane.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

16 A on odpovedal: Hľadám svojich bratov. Po­vedz mi, prosím, kde pasú?

Evanjelický

16 On od­vetil: Hľadám bratov; po­vedz mi, prosím, kde pasú.

Ekumenický

16 Od­povedal: Hľadám svojich bratov; po­vedz mi, kde pasú.

Bible21

16 „Hledám své bratry,“ od­po­věděl Josef. „Řekni mi pro­sím, kde pasou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček