Ekumenický1. Mojžišova37,15

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:15

Genesis

Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: Čo hľadáš?


Verš v kontexte

14 Iz­rael mu po­vedal: Choď a po­zri, či sú bratia a stáda v poriadku, a dones mi správu. Po­slal ho teda z Hebronského údolia a on prišiel do Síchemu. 15 Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: Čo hľadáš? 16 Od­povedal: Hľadám svojich bratov; po­vedz mi, kde pasú.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

15 A našiel ho nejaký muž, keď hľa, blúdil po poli. A človek sa ho pýtal a po­vedal: Čo hľadáš?

Evanjelický

15 Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: Čo hľadáš?

Ekumenický

15 Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: Čo hľadáš?

Bible21

15 po­tkal ho nějaký muž. Vi­děl, že bloudí kra­ji­nou, a ze­ptal se ho: „Co hledáš?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček