Ekumenický1. Mojžišova37,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:14

Genesis

Iz­rael mu po­vedal: Choď a po­zri, či sú bratia a stáda v poriadku, a dones mi správu. Po­slal ho teda z Hebronského údolia a on prišiel do Síchemu.


Verš v kontexte

13 Iz­rael po­vedal Jozefovi: Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On od­povedal: Tu som. 14 Iz­rael mu po­vedal: Choď a po­zri, či sú bratia a stáda v poriadku, a dones mi správu. Po­slal ho teda z Hebronského údolia a on prišiel do Síchemu. 15 Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: Čo hľadáš?

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­vedal mu: Nože iď, po­zri, či sa majú dob­re tvoji bratia, a či sa má dob­re stádo. A potom mi dones zp­rávu. A tak ho po­slal z doliny Heb­rona, a prišiel do Sichema.

Evanjelický

14 Vtedy mu po­vedal: Choď teda, po­zri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu; po­tom mi donesieš správu. Tak ho po­slal z cheb­rón­skeho údolia do Síchemu.

Ekumenický

14 Iz­rael mu po­vedal: Choď a po­zri, či sú bratia a stáda v poriadku, a dones mi správu. Po­slal ho teda z Hebronského údolia a on prišiel do Síchemu.

Bible21

14 Iz­rael mu ře­kl: „Jdi se pro­sím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a při­jď mi to povědět.“ A tak ho vy­s­lal z hebron­ského údolí. Když do­razil k Še­che­mu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček