Ekumenický1. Mojžišova37,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:13

Genesis

Iz­rael po­vedal Jozefovi: Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On od­povedal: Tu som.


Verš v kontexte

12 Keď bratia od­išli pásť ot­cove ovce k Síchemu, 13 Iz­rael po­vedal Jozefovi: Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On od­povedal: Tu som. 14 Iz­rael mu po­vedal: Choď a po­zri, či sú bratia a stáda v poriadku, a dones mi správu. Po­slal ho teda z Hebronského údolia a on prišiel do Síchemu.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

13 A Iz­rael po­vedal Jozefovi: Či ne­pasú tvoji bratia v Sicheme? Poď, a pošlem ťa za nimi. A on mu riekol: Tu som, otče.

Evanjelický

13 Iz­rael po­vedal Jozefovi: Tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu od­povedal: Tu som.

Ekumenický

13 Iz­rael po­vedal Jozefovi: Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On od­povedal: Tu som.

Bible21

13 ře­kl Iz­rael Josefovi: „Neš­li tvo­ji bratři pást do Še­che­mu? Po­jď, pošlu tě za nimi.“ Odpověděl mu: „Jsem připraven.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček