Ekumenický1. Mojžišova37,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:12

Genesis

Keď bratia od­išli pásť ot­cove ovce k Síchemu,


Verš v kontexte

11 Bratia sa nad tým roz­horčili, no ich otec si to za­pamätal. 12 Keď bratia od­išli pásť ot­cove ovce k Síchemu, 13 Iz­rael po­vedal Jozefovi: Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On od­povedal: Tu som.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom od­išli jeho bratia pásť stádo svoj­ho otca do Sichema.

Evanjelický

12 Keď jeho bratia od­išli pásť ovce k Síchemu,

Ekumenický

12 Keď bratia od­išli pásť ot­cove ovce k Síchemu,

Bible21

12 Když pak jeho bratři ode­š­li pást ovce svého otce do Še­che­mu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček