Ekumenický1. Mojžišova33,2

1. Mojžišova 33:2

Genesis

Na čelo po­stavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé mies­to Leu a jej deti a na koniec Ráchel s Jozefom.


Verš v kontexte

1 Keď sa Jákob roz­hliadol a videl pri­chádzať Ézava so štyris­to mužmi, roz­delil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. 2 Na čelo po­stavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé mies­to Leu a jej deti a na koniec Ráchel s Jozefom. 3 On sám sa pre­brodil pred nimi a sedemk­rát sa po­klonil až po zem, kým sa cel­kom ne­prib­lížil k bratovi.

späť na 1. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

2 A diev­ky a ich synov po­stavil na­predok a Leu a jej deti za nimi a Rácheľ a Jozefa na­po­sledy.

Evanjelický

2 Slúžky a ich deti po­stavili do­predu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa na koniec.

Ekumenický

2 Na čelo po­stavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé mies­to Leu a jej deti a na koniec Ráchel s Jozefom.

Bible21

2 a po­stavil ot­ro­kyně s je­jich dět­mi do­pře­du, Léu s její­mi dět­mi za ně a Rá­chel s Josefem do­za­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček