Ekumenický1. Mojžišova33,17

1. Mojžišova 33:17

Genesis

Jákob sa vy­dal na ces­tu do Suk­kóta, kde si po­stavil dom; pre svoje stáda zhotovil prís­trešia. Pre­to sa to mes­to volá Suk­kót.


Verš v kontexte

16 V ten deň sa Ézav vy­dal na ces­tu späť do Seíru. 17 Jákob sa vy­dal na ces­tu do Suk­kóta, kde si po­stavil dom; pre svoje stáda zhotovil prís­trešia. Pre­to sa to mes­to volá Suk­kót. 18 Na svojej ces­te z Paddan Arama došiel Jákob bez nehody do mes­ta Síchem, ktoré je v Kanaáne, a usadil sa na­proti mes­tu.

späť na 1. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

17 A Jakob sa po­beral do Suk­kóta a vy­stavil si tam dom a svoj­mu stádu spravil obory; pre­to na­zval meno toho mies­ta Suk­kót.

Evanjelický

17 Medzi­tým sa Jákob vy­bral do Suk­kótu, kde si po­stavil dom; svoj­mu stat­ku však spravil stán­ky: pre­to to mies­to do­stalo meno Suk­kót .

Ekumenický

17 Jákob sa vy­dal na ces­tu do Suk­kóta, kde si po­stavil dom; pre svoje stáda zhotovil prís­trešia. Pre­to sa to mes­to volá Suk­kót.

Bible21

17 za­tím­co Jákob se vy­dal k Su­ko­tu. Tam si po­stavil dům a pro svůj do­by­tek zho­tovil přístřešky. Pro­to se to místo jmenuje Su­kot, Přístřešky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček