Ekumenický1. Mojžišova33,13

1. Mojžišova 33:13

Genesis

Jákob však od­povedal: Môj pán vie, že mám út­le deti a mám na staros­ti aj pri­dájajúce ovce a kravy. Keby som ich hnal čo len jeden deň, za­hynuli by všet­ky stáda.


Verš v kontexte

12 Do­dal: Vy­daj­me sa na ces­tu a poďme spolu, budem ťa sprevádzať. 13 Jákob však od­povedal: Môj pán vie, že mám út­le deti a mám na staros­ti aj pri­dájajúce ovce a kravy. Keby som ich hnal čo len jeden deň, za­hynuli by všet­ky stáda. 14 Nech len môj pán ide pred svojím služob­níc­tvom. Ja pôj­dem po­maly, na­koľko bude stačiť v chôdzi stádo predo mnou a ako po­stačia sily deťom, kým nedôj­dem k svojmu pánovi do Seíru.

späť na 1. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale on mu po­vedal: Môj pán vie, že deti sú út­le, a že mám so sebou brezé ovce a tel­né kravy, a keď ich p­ríliš poženú čo len jeden deň, po­mrie mi celé stádo.

Evanjelický

13 On mu však od­povedal: Môj pán vie, že deti sú ešte út­le, a mám na staros­ti pri­dájajúce ovce i kravy; ak ich čo len jeden deň budem príliš hnať, od­hynie celé stádo.

Ekumenický

13 Jákob však od­povedal: Môj pán vie, že mám út­le deti a mám na staros­ti aj pri­dájajúce ovce a kravy. Keby som ich hnal čo len jeden deň, za­hynuli by všet­ky stáda.

Bible21

13 Jákob mu však od­po­věděl: „Můj pán ví, že tu jsou malé dě­ti. Navíc mám s se­bou březí ovce a krávy; bu­dou-li hná­ny po ce­lý den, vše­chen do­by­tek po­mře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček