Ekumenický1. Mojžišova28,19

1. Mojžišova 28:19

Genesis

Tomu mies­tu dal meno Bétel. Pôvod­ne sa to mes­to volalo Lúz.


Verš v kontexte

18 Jákob včas­ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, po­stavil ho ako po­svät­ný stĺp a zvr­chu ho polial olejom. 19 Tomu mies­tu dal meno Bétel. Pôvod­ne sa to mes­to volalo Lúz. 20 Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ces­te, na ktorú som sa vy­dal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na ob­lečenie

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

19 A na­zval meno toho mies­ta Bét-el. Ale prv bolo meno toho mes­ta Lúz.

Evanjelický

19 To mies­to po­menoval Bételom ; pred­tým meno toho mes­ta bolo Lúz.

Ekumenický

19 Tomu mies­tu dal meno Bétel. Pôvod­ne sa to mes­to volalo Lúz.

Bible21

19 To místo na­zval Bet-el, Boží dům, ačko­li se tomu měs­tu před­tím říkalo Luz.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček