Ekumenický1. Mojžišova28,18

1. Mojžišova 28:18

Genesis

Jákob včas­ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, po­stavil ho ako po­svät­ný stĺp a zvr­chu ho polial olejom.


Verš v kontexte

17 Bál sa a po­vedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto mies­to! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebes­ká brána. 18 Jákob včas­ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, po­stavil ho ako po­svät­ný stĺp a zvr­chu ho polial olejom. 19 Tomu mies­tu dal meno Bétel. Pôvod­ne sa to mes­to volalo Lúz.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 A Jakob vstal skoro ráno a vzal kameň, ktorý si bol položil pod hlavu, a po­stavil ho za pamät­ný stĺp a na jeho vrch nalial oleja.

Evanjelický

18 Včas­ráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako po­svät­ný stĺp a zvr­chu ho polial olejom.

Ekumenický

18 Jákob včas­ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, po­stavil ho ako po­svät­ný stĺp a zvr­chu ho polial olejom.

Bible21

18 Časně ráno pak Jákob vstal, vzal ká­men, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a po­lil jeho vr­chol ole­jem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček