Ekumenický1. Mojžišova28,17

1. Mojžišova 28:17

Genesis

Bál sa a po­vedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto mies­to! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebes­ká brána.


Verš v kontexte

16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj, Hos­podin je na tom­to mies­te, ja som to ne­vedel. 17 Bál sa a po­vedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto mies­to! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebes­ká brána. 18 Jákob včas­ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, po­stavil ho ako po­svät­ný stĺp a zvr­chu ho polial olejom.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 A bál sa a po­vedal: Aké strašné je toto mies­to! Toto nie je iné ako dom Boží, a toto je brána nebies.

Evanjelický

17 Do­stal strach a po­vedal: Aké hroz­né je toto mies­to! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebes­ká brána.

Ekumenický

17 Bál sa a po­vedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto mies­to! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebes­ká brána.

Bible21

17 V po­svátné hrůze pokračoval: „Jak hroz­né je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto mu­sí být ne­bes­ká brána!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček