Ekumenický1. Mojžišova28,16

1. Mojžišova 28:16

Genesis

Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj, Hos­podin je na tom­to mies­te, ja som to ne­vedel.


Verš v kontexte

15 Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôj­deš, a do­vediem ťa späť do tej­to krajiny. Ne­opus­tím ťa, kým ne­spl­ním, čo som ti sľúbil. 16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj, Hos­podin je na tom­to mies­te, ja som to ne­vedel. 17 Bál sa a po­vedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto mies­to! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebes­ká brána.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A Jakob sa pre­budil zo svoj­ho sna a po­vedal: Na­ozaj je Hos­podin na tom­to mies­te, a ja som ne­vedel o tom!

Evanjelický

16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj Hos­podin je na tom­to mies­te, a ja som o tom ne­vedel.

Ekumenický

16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj, Hos­podin je na tom­to mies­te, ja som to ne­vedel.

Bible21

16 Jákob se pro­bu­dil a zvo­lal: „­Na tom­to místě je oprav­du Hos­po­din – a já jsem to nevěděl!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček