Ekumenický1. Mojžišova28,13

1. Mojžišova 28:13

Genesis

Nad ním stál Hos­podin a hovoril: Ja som Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Ab­raháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu.


Verš v kontexte

12 Vo sne videl reb­rík po­stavený na zemi, ktorého vr­chol sa dotýkal neba. Boží an­jeli po ňom vy­stupovali a zo­stupovali. 13 Nad ním stál Hos­podin a hovoril: Ja som Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Ab­raháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu. 14 Tvoj­ho po­tom­stva bude ako prachu zeme. Rozm­nožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky rody zeme.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

13 A hľa, Hos­podin stál nad ním a riekol: Ja som Hos­podin, Bôh Ab­raháma, tvoj­ho ot­ca, a Bôh Izáka; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvoj­mu semenu.

Evanjelický

13 A hľa, Hos­podin stál nad ním a hovoril: Ja som Hos­podin Boh tvoj­ho otca Ab­raháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim po­tom­kom.

Ekumenický

13 Nad ním stál Hos­podin a hovoril: Ja som Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Ab­raháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu.

Bible21

13 Vtom nad ním stanul Hos­po­din a ře­kl: „Já jsem Hos­po­din, Bůh tvého otce Abraha­ma a Bůh Izákův. Ze­mi, na níž ležíš, dám to­bě a tvé­mu se­meni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček