Ekumenický1. Mojžišova28,12

1. Mojžišova 28:12

Genesis

Vo sne videl reb­rík po­stavený na zemi, ktorého vr­chol sa dotýkal neba. Boží an­jeli po ňom vy­stupovali a zo­stupovali.


Verš v kontexte

11 Došiel na mies­to, kde prenocoval, lebo sln­ko už za­padalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. 12 Vo sne videl reb­rík po­stavený na zemi, ktorého vr­chol sa dotýkal neba. Boží an­jeli po ňom vy­stupovali a zo­stupovali. 13 Nad ním stál Hos­podin a hovoril: Ja som Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Ab­raháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 A snívalo sa mu, že hľa, reb­rík bol po­stavený na zem, ktorého vrch do­sahoval do neba. A hľa, an­jeli Boží vy­stupovali a so­stupovali po ňom.

Evanjelický

12 Snívalo sa mu, že na zemi stál reb­rík, ktorý vr­ch­ným kon­com siahal po nebo, a Boží an­jeli vy­stupovali a zo­stupovali po ňom.

Ekumenický

12 Vo sne videl reb­rík po­stavený na zemi, ktorého vr­chol sa dotýkal neba. Boží an­jeli po ňom vy­stupovali a zo­stupovali.

Bible21

12 Ve snu pak spatřil že­břík sahající od země až k nebi a hle, vy­stu­po­va­li a se­stu­po­va­li po něm Boží an­dělé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček