Ekumenický1. Mojžišova28,1

1. Mojžišova 28:1

Genesis

Izák si za­volal Jákoba a požeh­nal ho. Pri­kázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanaánok.


Verš v kontexte

1 Izák si za­volal Jákoba a požeh­nal ho. Pri­kázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanaánok. 2 Vy­ber sa do Pad­dan Arama, do domu Betúela, otca tvojej mat­ky, a tam si vy­ber ženu z dcér Lábana, brata tvojej mat­ky. 3 Kiež ťa Boh Všemohúci požeh­ná, urobí plod­ným a rozm­noží, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

1 A Izák po­volal Jakoba a požeh­nal ho, potom mu pri­kázal a riekol mu: Ne­vez­meš si ženy z dcér Kanaánových.

Evanjelický

1 Vtedy si Izák za­volal Jákoba, požeh­nal ho a pri­kázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanaánok.

Ekumenický

1 Izák si za­volal Jákoba a požeh­nal ho. Pri­kázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanaánok.

Bible21

1 Izák si tedy za­vo­lal Jáko­ba, požeh­nal mu a přikázal mu: „Ne­ber si manželku z kanaán­ských dcer.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček