Ekumenický1. Mojžišova27,7

1. Mojžišova 27:7

Genesis

Prines mi zo svoj­ho úlov­ku a pri­prav mi obľúbené jed­lo. Najem sa a požeh­nám ťa pred Hos­podinom, skôr ako zo­mriem.


Verš v kontexte

6 Rebeka poradila svoj­mu synovi Jákobovi: Vy­počula som, ako tvoj otec po­vedal tvoj­mu bratovi Ézavovi: 7 Prines mi zo svoj­ho úlov­ku a pri­prav mi obľúbené jed­lo. Najem sa a požeh­nám ťa pred Hos­podinom, skôr ako zo­mriem. 8 Pre­to ma, syn môj, po­slúch­ni vo všet­kom, čo ti pri­kážem:

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

7 Dones mi zverinu a pri­prav mi chut­ný po­krm, a budem jesť a po­tom ťa požeh­nám pred Hos­podinom, prv ako zo­mriem.

Evanjelický

7 Prines mi divinu a pri­prav mi po­chúťku; keď sa najem, po žeh­nám ťa pred Hos­podinom skôr, ako umriem.

Ekumenický

7 Prines mi zo svoj­ho úlov­ku a pri­prav mi obľúbené jed­lo. Najem sa a požeh­nám ťa pred Hos­podinom, skôr ako zo­mriem.

Bible21

7 ‚Při­nes mi zvěři­nu a připrav mi po­choutku, abych po­jedl a požeh­nal ti před Hos­po­di­nem, než umřu.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček