Ekumenický1. Mojžišova27,5

1. Mojžišova 27:5

Genesis

Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Len čo Ézav od­išiel na pole, aby niečo ulovil a doniesol to,


Verš v kontexte

4 Z toho mi pri­prav jed­lo, veď vieš, čo mám rád. Prines mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požeh­nať, skôr ako zo­mriem. 5 Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Len čo Ézav od­išiel na pole, aby niečo ulovil a doniesol to, 6 Rebeka poradila svoj­mu synovi Jákobovi: Vy­počula som, ako tvoj otec po­vedal tvoj­mu bratovi Ézavovi:

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale Rebeka počúvala, keď to hovoril Izák Ezavovi, svoj­mu synovi. A Ezav od­išiel na pole uloviť zverinu, aby ju doniesol.

Evanjelický

5 Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi­tým od­išiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju.

Ekumenický

5 Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Len čo Ézav od­išiel na pole, aby niečo ulovil a doniesol to,

Bible21

5 Re­be­ka ale po­s­lou­cha­la, když Izák mlu­vil se svým synem Ezauem. Jakmi­le Ezau ode­šel do po­lí lovit zvěř, aby ji při­ne­sl Izá­kovi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček