Ekumenický1. Mojžišova27,42

1. Mojžišova 27:42

Genesis

Keď Rebeke oznámili slová jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala: Tvoj brat Ézav ti chys­tá po­mstu. Chce ťa za­biť.


Verš v kontexte

41 Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požeh­nanie, ktoré mu dal otec. Ézav si po­vedal: Keď príde čas smút­ku za mojím ot­com, po­tom za­bijem svoj­ho brata Jákoba. 42 Keď Rebeke oznámili slová jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala: Tvoj brat Ézav ti chys­tá po­mstu. Chce ťa za­biť. 43 Teraz ma, syn môj, po­slúch­ni: Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

42 A oznámené boly Rebeke slová Ezava, jej staršieho syna. Pre­to pošlúc za­volala Jakoba, svoj­ho mladšieho syna a po­vedala mu: Hľa, Ezav, tvoj brat, sa teší ohľad­ne teba, že ťa za­bije.

Evanjelický

42 Keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala mu: Hľa, tvoj brat Ézav ti strojí po­mstu a chce ťa za­biť.

Ekumenický

42 Keď Rebeke oznámili slová jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala: Tvoj brat Ézav ti chys­tá po­mstu. Chce ťa za­biť.

Bible21

42 A když byla Re­be­ce ozná­me­na slova jejího staršího syna Ezaua, ne­cha­la si za­vo­lat svého mladšího syna Jáko­ba a řek­la mu: „Po­hleď, tvůj bra­tr Ezau se těší, že tě za­bi­je!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček