Ekumenický1. Mojžišova27,35

1. Mojžišova 27:35

Genesis

On po­vedal: Pod­vod­ne prišiel tvoj brat a vzal ti požeh­nanie.


Verš v kontexte

34 Keď Ézav počul ot­cove slová, začal moc­ne a roz­tr­pčene kričať a naliehať na svoj­ho ot­ca: Otec môj, požeh­naj aj mňa! 35 On po­vedal: Pod­vod­ne prišiel tvoj brat a vzal ti požeh­nanie. 36 Ézav po­vedal: Právom do­stal meno Jákob. Už druhý raz ma pod­viedol. Pred­tým mi vzal pr­voroden­stvo a teraz ma ob­ral aj o požehnanie. Ešte sa spýtal: Pre mňa už ne­máš požeh­nanie?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

35 A on odpovedal: Tvoj brat prišiel so ľsťou a vzal tvoje požeh­nanie.

Evanjelický

35 Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie.

Ekumenický

35 On po­vedal: Pod­vod­ne prišiel tvoj brat a vzal ti požeh­nanie.

Bible21

35 Ten však od­po­věděl: „Tvůj bra­tr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček