Ekumenický1. Mojžišova27,30

1. Mojžišova 27:30

Genesis

Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va Jákob vy­šiel od otca Izáka, už z lovu pri­chádzal jeho brat Ézav.


Verš v kontexte

29 Nech ti slúžia národy, nech sa ti klaňajú kmene! Panuj nad svojimi brat­mi a nech sa ti klaňajú synovia tvojej mat­ky! Nech je pre­kliaty, kto bude teba pre­klínať, nech je požeh­naný, kto ťa bude žeh­nať! 30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va Jákob vy­šiel od otca Izáka, už z lovu pri­chádzal jeho brat Ézav. 31 On tiež pri­pravil obľúbené jed­lo, priniesol ho ot­covi a po­vedal: Otec môj, vstaň a najedz sa z úlovku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

30 A stalo sa hneď, ako pre­stal Izák žeh­nať Jakoba, len priam čo bol vy­šiel Jakob od Izáka, svoj­ho ot­ca, že prišiel Ezav, jeho brat, zo svoj­ho lovu.

Evanjelický

30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va vy­šiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu.

Ekumenický

30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va Jákob vy­šiel od otca Izáka, už z lovu pri­chádzal jeho brat Ézav.

Bible21

30 A vtom, jakmi­le Izák Jáko­bovi požeh­nal, právě když Jákob vy­šel od svého otce Izáka, vrá­til se jeho bra­tr Ezau z lovu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček