Ekumenický1. Mojžišova27,22

1. Mojžišova 27:22

Genesis

Jákob pri­stúpil k svojmu ot­covi Izákovi, ktorý sa ho dot­kol, a po­vedal: Hlas, ten je Jákobov, ale ruky, tie sú Ézavove.


Verš v kontexte

21 Izák po­vedal Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech zis­tím, či si ty môj syn Ézav, alebo nie. 22 Jákob pri­stúpil k svojmu ot­covi Izákovi, ktorý sa ho dot­kol, a po­vedal: Hlas, ten je Jákobov, ale ruky, tie sú Ézavove. 23 Ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Požeh­nal ho.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

22 A Jakob pri­stúpil k Izákovi, svoj­mu ot­covi, ktorý ho ohmatal a po­vedal: Hlas je Jakobov, a ruky sú ruky Ezavove.

Evanjelický

22 Jákob pri­stúpil k ot­covi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, po­vedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove.

Ekumenický

22 Jákob pri­stúpil k svojmu ot­covi Izákovi, ktorý sa ho dot­kol, a po­vedal: Hlas, ten je Jákobov, ale ruky, tie sú Ézavove.

Bible21

22 Jákob tedy přistou­pil ke své­mu otci Izá­kovi. Ten na něj sáhl a ře­kl: „Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček